Efectueaza o cautare in website!

Informaţii, definiţii, teoreme, formule, exerciţii şi probleme rezolvate din matematica de liceu. RSS/XML

Definiţii şi teoreme, interpretări geometrice, proprietăţi şi aplicaţii practice

(arii de suprafeţe plane şi de rotaţie, lungimi de arce de curbă, volume şi

centre de greutate) sunt prezentate, succint, în prezentul capitol.  

EXERCITIUL 30

Data publicarii: 25.07.2016

Suport teoretic:

Integrale definite,arii, functii convexe.

Enunt:

Sa se demonstreze inegalitatea:

{\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}}{sin^4x}dx}<{\frac{13\pi}{384}}\;.{\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}}{sin^4x}dx}<{\frac{13\pi}{384}}\;.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 30

EXERCITIUL 29

Data publicarii: 14.04.2016

Suport teoretic:

Integrale definite,functia exponentiala,ecuatii de gradul 2.

Enunt:

Sa se afle numerele reale si strict pozitive x, y, z si t, astfel incat:

\int_0^x{[\int_0^y(\int_0^z{e^tdt})dz]dy}=e^x-2,5\;\cdot\int_0^x{[\int_0^y(\int_0^z{e^tdt})dz]dy}=e^x-2,5\;\cdot

Raspuns:

x = 1; y,z,tЄ(0,+oo), arbitrari. 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 29

EXERCITIUL 28

Data publicarii: 28.11.2015

Suport teoretic:

Integrale definite,functii gradul 2,logaritmi naturali,functia arctg.

Enunt: 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia:

\int_0^x{\frac{t+1}{t^2+t+1}}dt=ln{\sqrt{x^2+x+1}}\cdot\int_0^x{\frac{t+1}{t^2+t+1}}dt=ln{\sqrt{x^2+x+1}}\cdot

Raspuns: 

S = {0}. 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 28

EXERCITIUL 27

Data publicarii: 05.07.2015

Suport teoretic:

Integrale definite,schimbari de variabila,integrarea prin parti.

Enunt: 

Sa se calculeze

I_n=\int_0^{2\pi}{{(x-\pi)^{2n-1}}\cdot{sin^{2n}x}}dx,\;unde\;n\in{\mathbb{N^*}}\;\cdotI_n=\int_0^{2\pi}{{(x-\pi)^{2n-1}}\cdot{sin^{2n}x}}dx,\;unde\;n\in{\mathbb{N^*}}\;\cdot  

Raspuns: 

In = 0.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 27

EXERCITIUL 26

Data publicarii: 03.04.2015

Suport teoretic:

Functia arctg,functia sin,functii compuse,integrale definite.

Enunt:

Sa se calculeze: 

I=\int_0^{2\pi}{arctg(sinx)dx}\;\cdotI=\int_0^{2\pi}{arctg(sinx)dx}\;\cdot

Raspuns:

I = 0 .

 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 26

 

CATEGORII :


Arhiva blog-ului

 

 

http:// www.supermatematic


Developed by Hagau Ioan