Efectueaza o cautare in website!

Informaţii, definiţii, teoreme, formule, exerciţii şi probleme rezolvate din matematica de liceu. RSS/XML

Una din metodele matematice folosite pentru a compara două numere

reale nenule oarecare, de exemplu a şi b, constă în a efectua împărţirea

unuia la celălalt; câtul obţinut ne oferă informaţia necesară pentru acest

demers.

Aceasta este calea naturală, care a condus la necesitatea studierii noţiunii

de raport a două numere reale şi nenule: a/b = a : b.

Noţiunea de proporţie derivă din cea de raport şi ea se referă la situaţiile

des întâlnite în practică şi, inevitabil, în teorie, când două marimi îşi

schimbă cu "viteză constantă" valorile.

În acest caz, avem de a face cu egalităţi de forma a/b = c/d = const.,

numite proporţii.

EXERCITIUL 3

Data publicarii: 22.06.2012

Suport teoretic:

Numere invers proportionale.

Enunt:

O suma de bani S trebuie distribuita primilor 3 clasati la un concurs de atletism,

sub forma de premii, in parti invers proportionale cu timpii realizati de acestia:

10 sec, 11 sec , respectiv 13 sec.

Sa se calculeze valorile celor 3 premii.

Raspuns:

Premiul I:(143/383)·S;premiul II:(130/383)·S;premiul III:(110/383)·S. 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 3

EXERCITIUL 2

Data publicarii: 21.06.2012

Suport teoretic:

Rapoarte,numere reale,proportii derivate,operatii fractii ordinare.

Enunt:

Stiind ca a/b = 3/4, sa se calculeze numarul

n = (3a+4b)/(4a+3b).

Raspuns:

n = (25)/(24).

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 2

EXERCITIUL 1

Data publicarii: 21.06.2012

Suport teoretic:

Triunghiuri asemenea,medie proportionala,arii,suprafete triunghiulare,formula lui Heron.

Enunt: 

In triunghiurile asemenea ABC si A'B'C' se stie ca BC este media proportionala

a lungimilor laturilor AB = 9cm si AC = 4cm, iar perimetrul triunghiului A'B'C'

este egal cu 38 cm.

Sa se afle aria suprafetei triunghiulare A'B'C'.

Raspuns:

Aria[A^{Aria[A^{'}B^{'}C^{'}]=\sqrt{1463}\;{cm}^{2}.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 1

 

CATEGORII :


Arhiva blog-ului

 

 

http:// www.supermatematic


Developed by Hagau Ioan