Efectueaza o cautare in website!

Informaţii, definiţii, teoreme, formule, exerciţii şi probleme rezolvate din matematica de liceu. RSS/XML

Definiţiile şi proprietăţile câtorva funcţii  elementare, studiate în gimnaziu,

constituie startul în abordarea, pe parcursul învăţământului liceal, într-o

formă elaborată, a unui instrument matematic foarte puternic,

dedicat rezolvării unitare a multor probleme de interes teoretic şi practic.

EXERCITIUL 6

Data publicarii: 07.11.2014

Suport teoretic:

Functii gradul intai,sisteme ecuatii liniare.

Enunt:

Fie functia f:R - > R, definita prin legea

f(x) = (2m+3n-4)x + 3m + 2n - 1. 

Sa se afle parametrii reali m si n, astfel incat reprezentarea geometrica a graficului

functiei f sa fie:

a) axa absciselor;

b) bisectoarea intai. 

Raspuns:

a) m = -1, n = 2.

b) m = -7/5 si n = 13/5.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 6

EXERCITIUL 5

Data publicarii: 15.11.2013

Suport teoretic:

Functii afine,ecuatii gradul 2.

Enunt:

Fie functia f:{R}\rightarrow{R},f(x)=(m^2-5m+5)x+3.f:{R}\rightarrow{R},f(x)=(m^2-5m+5)x+3.

Sa se afle parametrul real m, astfel incat f(1) = 2.

Raspuns:

m = 2, sau m = 3.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 5

EXERCITIUL 4

Data publicarii: 20.12.2012

Suport teoretic:

Functii,ecuatii,sisteme ecuatii.

Enunt:

Fie functiile f,g:R - > R, avand legile

f(x) = x² + mx + n

si

g(x) = nx + m.

Sa se afle parametrii m,nЄR*, astfel incat graficele celor doua functii sa fie tangente

(sa aiba doua puncte comune confundate).

Raspuns:

m = n, sau m-n+4 = 0.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 4

EXERCITIUL 3

Data publicarii: 12.12.2012

Suport teoretic:

Functii,aria suprafetei triunghiulare. 

Enunt:

Sa se afle aria suprafetei poligonale definita de reprezentarile grafice ale functiilor

f,g:R - > R, unde

f(x) = |2x - 1|

si

g(x) = 3.

Raspuns:

Aria = 4,5.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 3

EXERCITIUL 2

Data publicarii: 26.02.2012

Suport teoretic:

Functii,sisteme ecuatii,arii suprafete triunghiulare.

Enunt:

Fie functiile de gradul intai  f,g:R - > R, unde

f(x) = x + 1

si

g(x) = 3 - x.

Notand cu (d) si (e) reprezentarile grafice ale celor doua functii, sa se afle aria

suprafetei triunghiulare [ABC], unde A este intersectia dreptelor (d) si (e), iar B si C

sunt intersectiile cu axa absciselor ale dreptelor (d) si, respectiv, (e).

Raspuns:

A[ABC] = 4.

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 2

 

CATEGORII :


Arhiva blog-ului

 

 

http:// www.supermatematic


Developed by Hagau Ioan