Efectueaza o cautare in website!

Informaţii, definiţii, teoreme, formule, exerciţii şi probleme rezolvate din matematica de liceu. RSS/XML

Fiind dată o funcţie f: D -> R, numim inecuaţie orice propoziţie deschisă,

(predicat) de forma f(x) > 0, sau f(x) ≥ 0, sau f(x) < 0, sau f(x) ≤ 0

(în cazul egalităţii f(x) = 0, propoziţia se numeşte ecuaţie).

După numele funcţiei f, inecuaţia (ecuaţia) se numeşte algebrică

(de gradul I, II, III etc), sau transcendentă (iraţională, trigonometrică etc).

Rezolvarea oricărei inecuaţii constă în aflarea mulţimii sale de adevăr 

(inclusă în domeniul de definiţie al funcţiei, numit, în acest caz, şi

universul discursului).

TEORIE

Data publicarii: 10.02.2012

La nivel de gimnaziu, rezolvarea inecuatiilor se bazează, in cele mai multe cazuri, pe cunoasterea urmatoarei reguli:

Semnul functiei de gradul I:

Semnul functiei f:R - > R, f(x) = ax + b, unde a si b sunt numere reale, a nenul,

este conditionat de semnul lui a in felul urmator:

  • Pe intervalul (-oo,-b/a) functia f are semn contrar semnului lui a;
  • Pe intervalul (-b/a,+oo) functia f are semnul lui a.

    Observatie:

CONTINUARE LA : TEORIE

EXERCITIUL 14

Data publicarii: 24.08.2018

Suport teoretic:

Fractii algebrice,inecuatii,identitati remarcabile,domeniu de definitie,valoare absoluta,modul

Enunt:

Sa se rezolve inecuatia

{[(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}):{\frac{1}{X^2-1}}]\cdot{\frac{x}{x^2+x+1}}}\leq{0},{[(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}):{\frac{1}{X^2-1}}]\cdot{\frac{x}{x^2+x+1}}}\leq{0},  

pe domeniul sau maxim de definitie din R. 

Raspuns: 

S=[-\frac{\sqrt{3}}{3},0)\cup(0,\frac{\sqrt{3}}{3}].S=[-\frac{\sqrt{3}}{3},0)\cup(0,\frac{\sqrt{3}}{3}].

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 14

EXERCITIUL 13

Data publicarii: 19.03.2018

Suport teoretic:

Inecuatii,identitati remarcabile.

Enunt:

Sa se rezolve in R inecuatia:

x³ + 2x² + 2x + 1 ≤ 0.

Raspuns:

S = (-oo, -1]

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 13

EXERCITIUL 12

Data publicarii: 07.11.2017

Suport teoretic:

Fractii algebrice,operatii cu fractii,descompuneri in factori,inecuatii gradul intai,numere intregi. 

Enunt:

Sa se afle solutiile intregi negative ale inecuatiei

E(x)={\frac{\frac{2x-4}{9-x^2}+\frac{1}{x}}{\sqrt{x^2-5x+6}}}<{0}\;.E(x)={\frac{\frac{2x-4}{9-x^2}+\frac{1}{x}}{\sqrt{x^2-5x+6}}}<{0}\;.

Raspuns: 

S = {-2;-1} . 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 12

EXERCITIUL 11

Data publicarii: 22.04.2016

Suport teoretic:

Functii,inecuatii,descompuneri in factori.

Enunt:

Fie functia f:D - > R, unde D este domeniul sau maxim de definitie, data prin legea:

f(x)=\frac{2x^4-2x^3+3x^2-x+1}{x^4-x^3+2x^2-x+1}\;\cdotf(x)=\frac{2x^4-2x^3+3x^2-x+1}{x^4-x^3+2x^2-x+1}\;\cdot  

a) Sa se determine multimea D .

b) Sa se arate ca  1 ≤ f(x) < 2,  oricare ar fi x real .

Raspuns: 

a) D = R. 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 11

 

CATEGORII :


Arhiva blog-ului

 

 

http:// www.supermatematic


Developed by Hagau Ioan