Efectueaza o cautare in website!

Informaţii, definiţii, teoreme, formule, exerciţii şi probleme rezolvate din matematica de liceu. RSS/XML

O ecuaţie a cărei necunoscută face parte din argumentul unei funcţii

transcendente, se numeşte ecuaţie transcendentă.

Exemple de funcţii transcendente:

  • funcţiile circulare directe şi inverse,
  • funcţia exponenţială,
  • funcţia logaritmică,
  • funcţiile hiperbolice,
  • funcţia modul,
  • funcţia parte întreagă etc,

sau combinaţii ale acestora cu funcţii algebrice.

EXERCITIUL 26

Data publicarii: 12.12.2017

Suport teoretic :

Multimi,valoare absoluta,modul numar real,functii gradul 2,intervale. 

Enunt: 

Sa se demonstreze ca multimea

M = {xЄR||x| + |x² - 1| + |x² - 3x + 2| = 1} 

contine un singur element . 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 26

EXERCITIUL 25

Data publicarii: 24.09.2016

Suport teoretic:

Ecuatii transcendente,functia logaritm natural,grafice functii elementare,functii continue,functii monotone,partea intreaga. 

Enunt:

Sa se arate ca ecuatia transcendenta

x³ + ln(x-2) - 8 = 0, definita pe intervalul (2;+oo), 

admite o singura radacina reala, a carei parte reala este egala cu 2 .  

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 25

EXERCITIUL 24

Data publicarii: 29.06.2016

Suport teoretic:

Ecuatii transcendente,functii injective,surjective,bijective,imaginea unei functii,

functii derivabile.

Enunt: 

Sa se demonstreze ca ecuatia

sinx - mx = 0, unde xЄ[0;π/2] si mЄR 

admite cel mult o solutie reala. 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 24

EXERCITIUL 23

Data publicarii: 17.04.2016

Suport teoretic:

Integrale definite,functii irationale,ecuatii irationale,ecuatii algebrice.

Enunt:

Fie functia irationala f: R - > R, definita prin

f(x)=x\sqrt{x^2+1}\;\cdotf(x)=x\sqrt{x^2+1}\;\cdot

Sa se afle numarul real y, astfel incat:

\int_0^y{f(x)dx}=\frac{3y-2}{3}\;\cdot\int_0^y{f(x)dx}=\frac{3y-2}{3}\;\cdot  

Raspuns:

y=\pm{\sqrt{3}}\;\cdoty=\pm{\sqrt{3}}\;\cdot

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 23

EXERCITIUL 22

Data publicarii: 15.10.2015

Suport teoretic:

Ecuatii irationale,inecuatii,operatii cu multimi. 

Enunt: 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia:

\sqrt{x^2-3x+2}=3-x\;\cdot\sqrt{x^2-3x+2}=3-x\;\cdot  

Raspuns: 

x = 7/3 . 

CONTINUARE LA : EXERCITIUL 22

 

CATEGORII :


Arhiva blog-ului

 

 

http:// www.supermatematic


Developed by Hagau Ioan